STABILISEREN VAN GRONDEN

Stabiliseren van gronden zijn een van de specialiteiten van Ver Eecke. Stabiliseren kan met kalk of kalkcement voor zowat alle doeleinden.

Er zijn talrijke toepassingen mogelijk, denk hierbij onder andere aan het stabiliseren van grond als onder-fundering.

Een mooie toepassing is ook het ophogen van gronden, behandeld met kalkcement. Dit in plaats van het onnodig afvoeren met bijhorende stortkosten! Door de behandeling met kalkcement kunnen ook economische en kwalitatief goede egalisatielagen worden aangelegd, voor bijvoorbeeld rijwegen, luchtvaartterreinen of funderingen van spoorwegen.

De grondstabilisatie met kalkcement is ook eenvoudig toe te passen bij de aanleg van bouwplaatsen, fundering van parkings, industriële platformen en landbouw- of boswegen met een oppervlakte van minimum 1500 m².

Tevens is het mengen van gronden met kalkcement door middel van een mengbak voor kleine aanvullingen, zoals sleuven, rioleringen, … mogelijk!

STABILISEREN IN BEELD