GRONDWERKEN

Bij alle grondwerken wordt gebruik gemaakt van de modernste apparatuur, zoals dubbele hellinglasers, kanaalbouwlasers en de laatste technologieën wat betreft nivelleermachines, met een nauwkeurigheid tot 3 mm niveauverschil.

Alle werken worden uitgevoerd door vakkundig en ervaren personeel.

ONZE SPECIALITEITEN

 • bouwrijp maken van industrieterreinen, gronden en kavels,
 • aanleggen van bufferzones en waterdoorlatende verhardingen,
 • afgravingen en ophogingen,
 • graven vijvers,
 • algemeen grondverzet,
 • afvoeren van gronden, geschikt voor hergebruik, bouwstof, reiniging, …
grondwerk-hoofdfoto-web

RIOLERINGSWERKEN

Aanleggen van rioleringen in beton-, pvc- of gresbuizen.

Leveren en plaatsen van:

 • ondergrondse bufferbekkens,
 • inspectieputten,
 • regenwater- en septische putten,
 • drainage, ook grote diameters mogelijk (als buffering),

OMGEVINGSWERKEN

Aanleg van terreinen, plaatsen van:

 • boordstenen,
 • watergreppels,
 • waterontvangers,
 • steenslagverharding,
 • asfaltbedekking,
 • betonverharding,
 • betonklinkers (al dan niet waterdoorlatend),
 • grasdallen,
 • verharding met dolomiet,

NIVELLERINGSWERKEN

Nivelleren van terreinen met kilvers:

 • Kleine kilver met een breedte van 3 m voor het nivelleren van kleine oppervlaktes, zeer nauwkeurig!
 • Grote kilver met een breedte van 6 m voor grote terreinen, met dubbele hellinglaser.

GRONDWERKEN IN BEELD