DIEPGRONDEN & DIEPSPITTEN

Diepgronden van terreinen wordt toegepast om de grond te verluchten, met behoud van de structuur van de bodem. Diepspitten zorgt voor het losmaken van de grondlagen, met beter menging. Gevolg: verhoging opbrengst grond!

Deze toepassingen gebeuren op een werkdiepte tot 50 cm.

DIEPGRONDEN EN -SPITTEN

DIEPGRONDEN & -SPITTEN IN BEELD

SPITTEN VOOR ZAAI- OF PLANTKLAAR TERREIN